Grad Rijeka raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva

Rok za podnošenje prijava je do 5. ožujka 2019., a rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Grada Rijeke

  • Kultura
  • Objavljeno 06.02.2019
  • Piše: Ivona Amidžić

Grad Rijeka raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva. Rok za podnošenje prijava je do 5. ožujka 2019., a rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama Grada Rijeke 2. travnja 2019. godine, piše Grad Rijeka.

Prijava se može podnijeti za dodjelu tromjesečne potpore za poticanje književnog stvaralaštva u iznosu od 15.000,00 kuna bruto ili polugodišnje potpore za poticanje književnog stvaralaštvu iznosu od 30.000,00 kuna bruto.

Ukupni iznos svih potpora je 60.000 kuna.

Potpora će se dodjeljivati za književno-umjetnički rad. Pravo podnošenja prijave na ovaj javni poziv imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni.

Kako se podnose prijave?

Podnositelj prijave prijavu podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem e-obrasca dostupnog na web stranici Grada Rijeke.

Rukopis će u elektroničkom formatu biti dostupan čitateljima na web stranici Gradske knjižnice Rijeka što će omogućiti korisniku potpore – autoru rukopisa dobivanje povratne informacije od čitatelja, povezivanje s čitateljima, moguće unaprjeđenje rukopisa, kao i stvaranje čitateljske baze za distribuciju djela kada rukopis bude objavljen. Ukoliko primatelj potpore ne želi objaviti svoj rukopis u elektroničkom formatu na web stranici Gradske knjižnice Rijeka, dužan je dostaviti Gradskoj knjižnici Rijeka dva primjerka knjige nakon objavljivanja rukopisa.

Do kada se mogu slati prijave?

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 5. ožujka 2019.

Tko ocjenjuje pristigle prijave?

Pristigle prijave ocjenjivat će Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke prema kriterijima objavljenima u sklopu Javnog poziva.

(Grad Rijeka)

foto: pixabay (ilustracija)

Tagovi: javni poziv, književno stvaralaštvo, rijeka, rukopis,