Grad Rijeka u 2018. poslovao uspješno, ostvaren višak u iznosu od 24.815.347 kuna

Obersnel: "72 milijuna kuna uplatila je Rijeka za državno ublažavanje nejednakosti gospodarskog razvoja, dok zbog razvijenosti nismo dobili niti kunu"

  • Kultura
  • Objavljeno 07.05.2019
  • Piše: Ivona Amidžić

Grad Rijeka u 2018. poslovao je uspješno ostvarivši tekući višak prihoda u iznosu od 24.815.347 kuna, od čega se 20.977.874 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 3.837.474 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika.

U odnosu na 2017. godinu, prihodi od poreza veći su za 15,8% ili za 50,6 mil. kuna. Na rast prihoda od poreza utjecale su poboljšane ekonomske okolnosti, veća zaposlenost i veća aktivnost na tržištu nekretnina. Porezni prihodi bi bili još znatno veći da nije bilo negativnih učinaka porezne reforme u 2017. godini koja je lokalnim jedinicama donijela velike gubitke poreznih prihoda.

Stanje ukupnih dospjelih nepodmirenih obveza Grada na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 128.064.145 kuna. U odnosu na 2017. godinu dospjele obveze su znatno smanjenje, i to za 64.791.977 kuna ili 33,6%.

Najveći dio dospjelih obveza čine obveze prema Državnom proračunu za 55% naplaćenih prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom i obveze nastale zamjenom zemljišta, s dospijećem od preko 360 dana u ukupnom iznosu od 74.256.063 kuna. Grad Rijeka potpisao je s Republikom Hrvatskom Sporazum o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina kojim Grad ustupa Republici Hrvatskoj nekretnine procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 49.171.131,48 kuna.

Obersnel: “72 milijuna kuna uplatila je Rijeka za državno ublažavanje nejednakosti gospodarskog razvoja, dok zbog razvijenosti nismo dobili niti kunu”

„Ustupili smo nekretnine koje su i do sada koristile države institucije uz minimalnu najamninu. U medijima se Rijeka spominje kao prezaduženi grad, pri čemu ne razlikuju odnos ukupnog dugovanja Grada u odnosu na ukupnu vrijednost imovine Grada. Sagledavajući rezultate možemo reći da riječ o uspješnoj godini“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

“Višak prihoda bit će raspoređen kroz rebalans za one namjene za koje su ti prihodi ostvareni, uglavnom za projekte koji se financiraju iz europskih fondova i projekte energetske učinkovitosti. Bez obzira na dobar rezultat, još uvijek znatno zaostajemo za poreznim prihodima koje smo imali prije krize 2008.g. i prije čitavog niza poreznih reformi koje su uvelike smanjile prihode lokalne samouprave.”

Dodao je kako je s područja grada Rijeke 72 milijuna kuna uplaćeno za Fiskalno izravnanje kojim središnja država ublažava nejednakosti proizišle iz neujednačenoga gospodarskog razvoja pojedinih područja, dok istovremeno Grad Rijeka zbog svoje razvijenosti nije dobio niti kunu. „Nemam ništa protiv solidarnosti ali držim da bi bilo bolje da to izravnanje država provodi iz prihoda PDV-a, kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Izvršena su ulaganja u 11 projekata energetskih obnova dječjih vrtića i osnovnih škola

Izvršenje Proračuna Grada Rijeke u 2018. godini obilježio je investicijski ciklus kojim dominiraju dva područja: ulaganja u kulturnu infrastrukturu i ulaganja u energetske obnove osnovnih škola i dječjih vrtića te prisutnost velikog broja projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova.

U 2018. godini izvršena su ulaganja u 11 projekata energetskih obnova dječjih vrtića i osnovnih škola u ukupnom iznosu 42,7 mil. kuna, zatim ulaganja u projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 12,2 mil. kuna, uređenje prostora Ri Hub-a za projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture u iznosu 3,4 mil. kuna i drugo.

Navedena se ulaganja nastavljaju i u 2019. godini, a uz njih će se intenzivirati ulaganja u projekt revitalizacije kompleksa Benčić, od uređenja Dječje kuće, nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka te pripadajućih javnih površina, kao i dovršetak uređenja Upravne zgrade Šećerane kao novog sjedišta Muzeja grada Rijeke, uz obnovu broda Galeb (u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine), a nastavljaju se i ulaganja u energetsku obnovu dječjih vrtića, osnovnih škola i muzeja.

(Grad Rijeka)

foto: youtube (screenshot)

Tagovi: energetskaobnova, kulturna infrastruktura, proračun, višak prihoda, vojko obersnel,