Informativni letak o zaštiti prava potrošača u Rijeci

Informativni letak izdan je s ciljem daljnje promocija zaštite prava potrošača, kao i edukacija građana grada Rijeke o pravima potrošača

  • Lifestyle
  • Objavljeno 30.06.2021
  • Piše: Ivona Amidžić

Potrošački centar Rijeka uz potporu Grada Rijeke izdao je informativni letak o zaštiti potrošača.

Informativni letak izdan je s ciljem daljnje promocija zaštite prava potrošača, kao i edukacija građana grada Rijeke o pravima potrošača.

Tako letak ističe kako se kupnjom robe na tržnici ili prodavaonici zaključuje ugovor o kupnji. Za zaštitu svojih prava kupci mogu podnijeti reklamaciju trgovcu ili davatelju usluga, a u slučaju da trgovac ne odgovori na prigovor, može se obratiti tržišnom inspektoru, ali i nizu drugih institucija ili udruga.

Grad Rijeka već godinama uspješno surađuje s Potrošačkim centrom Rijeka. Udruga se svojim aktivnostima i projektima prijavljuje na Otvoreni natječaj za male potpore Ureda Grada te u dosadašnjoj suradnji Grad Rijeka je sufinancirao tribine na temu zaštite prava potrošača. Tribine su održane u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke i na lokacijama mjesnih odbora Grada Rijeke.

U 2021. godini udruga se obratila Gradu Rijeci sa zahtjevom o sufinanciranju izrade informativnog letka o zaštiti prava potrošača na području grada Rijeke. Za aktivnost je odobreno 5.000,00 kuna, te je letak izrađen, tiskan te distribuiran putem Informativnog centra Grada Rijeke Ri-info i mjesnih odbora. Letak sadrži i obrazac za prigovor trgovcu, koji se nalazi u prilogu ovog teksta, a može se isprintati i u tajništvima mjesnih odbora.

Navedena aktivnost koju Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave podržala u skladu je s Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine, kao i Zakonom o zaštiti potrošača.

foto: Grad Rijeka

Tagovi: grad rijeka, informativni letak, letak, potrošači, zaštita potrošača,