Izložba na postamentima na Korzu u sklopu obilježavanja Svjetskog dana voda

Izložba je posvećena i EU projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, jednom od najvećih projekata vodno-komunalnih direktiva u RH

  • Kultura
  • Objavljeno 23.03.2021
  • Piše: Ivona Amidžić

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana voda, na postamentima na Korzu, ispred zgrade Grada Rijeke, postavljena je izložba fotografija pod nazivom „Vrednovanje vode kroz povijest riječkih vodosprema i budućnost EU projekta aglomeracije Rijeka“.

Izložbu organiziraju KD Vodovod i kanalizacija i Grad Rijeka, a moći će se razgledati do 30. ožujka 2021. godine.

Otvorenju izložbe prisustvovali su zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović i direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini.

Izložba povezuje jedno od ukupno pet gledišta Svjetskog dana voda – vrednovanje vode kroz ulaganja u vodnu infrastrukturu. Izložba je posvećena riječkim vodospremama s posebnim naglaskom na obnovljene povijesne riječke vodospreme: Pećine, Križ, Podvežica i Vidikovac. Riječke vodospreme simbol su stoljetne brige o vodno-komunalnom standardu građana i podsjetnik na riječko vodno izobilje koje je važno očuvati za buduće naraštaje. Upravo iz tog razloga izložbom je obuhvaćen i EU projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, jedan od najvećih vodno-komunalnih projekata u Republici Hrvatskoj dovršetkom kojeg će se, između ostalog, postići veći stupanj zaštite izvorišta pitke vode te očuvanja mora.

Riječke vodospreme, a posebno obnovljene povijesne riječke vodospreme Pećine, Križ, Podvežica i Vidikovac su simbol stoljetne brige o vodno-komunalnom standardu Riječana, podsjetnik na vodno izobilje koje baštinimo i koje smo odgovornim raspolaganjem i adekvatnom zaštitom dužni očuvati za buduće naraštaje. Obnova riječkih povijesnih vodosprema provodi se s ciljem njihova stavljanja u funkciju javnog korištenja.

U smislu čuvanja vodnog bogatstva našeg kraja izložba je posvećena i EU projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, jednom od najvećih projekata vodno-komunalnih direktiva u Republici Hrvatskoj, vrijednom oko milijardu i 760 milijuna kuna za koji su osigurana bespovratna EU sredstva.

Obnova povijesnih riječkih vodosprema sušačkog vodovoda

Riječ je o projektu obnove povijesnih vodosprema više od 100 godina starog „Gorskog vodovoda Trsat – Sušak“ te njihova stavljanja u funkciju javnog korištenja. Obnova riječkih vodosprema pridonosi očuvanju kulturno-povijesne baštine ovoga kraja, stvaranju mogućnosti za reevaluaciju i novu interpretaciju postojećih urbanih prostora, kao i za kreiranje drugačijih turističkih sadržaja i vizualnih okosnica u urbanom krajoliku Rijeke. Obnovljene su četiri vodospreme.

Vodosprema Pećine

Uređenje prostora vodospreme Pećine vezuje se uz njeno uže okruženje u kojem se nalaze sadržaji namijenjeni djeci predškolske i školske dobi. Izravno se naslanja na dječji vrtić “Vežica” smješten u zgradi nekadašnje Pučke škole koja je građena u isto vrijeme kad i vodosprema, dok se u neposrednoj blizini nalaze još osnovna škola “Vežica”, vrtić “Galeb” i javni park. U sanaciju vodospreme „Pećine“ krenulo se zbog vidnih oštećenja nadzemnog dijela građevine. Sredinom listopada 2016. pristupilo se sanaciji pročelja, a svi su radovi bili gotovi do kraja studenog 2016. Vrijednost radova iznosi 126 tisuća kuna. Kako se radi o vrlo kvalitetnom primjeru povijesne industrijske arhitekture iz prve polovice dvadesetog stoljeća, radovi su povjereni tvrtki “Fidal” d.o.o. specijaliziranoj za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Vodosprema – prekidna komora Križ

Vodosprema – prekidna komora Križ jedna je od manjih sa zapreminom od 100 mᶟ i pripada povijesnoj industrijskoj arhitekturi iz prve polovice dvadesetog stoljeća. Opskrbljuje se vodom iz izvorišta Martinšćica i iz najveće vodospreme riječkog vodovoda – Streljana. Geografski smještaj vodospreme Križ na nadmorskoj visini od 176 metara omogućuje da vodom opskrbljuje i ostale vodospreme riječkog vodoopskrbnog sustava. Prilikom sanacije prekidne komore Križ na njezinom je ravnom krovu uređen jedinstveni vidikovac s kojeg se pruža impresivan pogled na zapadni dio Rijeke. Radove na sanaciji vrijedne nešto više od 155 tisuća kuna izvodila je tvrtka „Fidal“ d.o.o., specijalizirana za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Vodosprema Podvežica

Od svih povijesnih vodosprema sušačkog vodovoda jedino obnovljena vodosprema Podvežica, ukupnog kapaciteta 500 m3, nije u funkciji vodoopskrbe i to od 70-tih godina dvadesetog stoljeća, nakon što je u neposrednoj blizini sagrađena nova vodosprema Vežica, deset puta većeg kapaciteta. U obnovu povijesne vodospreme Podvežica uloženo je oko 272 tisuća kuna. Radove na sanaciji pročelja i ostale građevinske radove izvodila je tvrtka „Zanatoprema“ Rijeka, dok je tvrtka „Kvarner gradnja“ d.o.o. Rijeka bila zadužena za uređenje zemljane površine uokolo vodospreme.

Vodosprema Vidikovac

Vodosprema Vidikovac monumentalna je građevina vodno-komunalne arhitekture izgrađena 1914. godine u stilu visokog historicizma i manirizma, izuzetnog oblikovanja i položaja, s čije se terase pruža veličanstveni pogled na Deltu i Kvarner. Ovo impozantno zdanje zapremine 1500 m³ smješteno je na koti od 75 metara nad morem i danas vodom snabdijeva područje Sušaka – Bulevarda. Osim po svojim graditeljskim vrijednostima, vodosprema je specifična i po načinu korištenja obzirom da je jedina građevina te kategorije u gradu koja nije ograđena i koja se koristi kao javni prostor otvoren svima. U obnovu vodospreme Vidikovac uloženo je nešto više od 858 tisuća kuna. Na građevini su izvedeni opsežni zahvati sanacije na betonskoj konstrukciji vidikovca i pergole te na pročelju vodospreme koje je tom prilikom obnovljeno u svojem izvornom izgledu i namjeni. Uz navedeno izvršeni su i radovi na zaštiti korita za glicinije, zamjeni ulaznih vrata i postavi elektroinstalacija (rasvjete i video nadzora) te sanaciji betonskih postolja za klupe. U okviru obnove izrađene su i dvije nove natpisne ploče prema originalnom predlošku, smještene s lijeve i desne ulazne strane u građevinu te ploča s nazivom vodospreme i godinom njezine izgradnje koja je postavljena iznad ulaznih vrata. Zahvate na sanaciji pročelja i ostale građevinske radove izvodila je tvrtka „Zanatoprema“ Rijeka.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“

Ovim projektom KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. nastavlja s dogradnjom vodno-komunalne infrastrukture kako bi se podigao komunalni i životni standard građana, dostigli europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama te postigao veći stupanj zaštite izvorišta pitke vode i očuvalo more.

Projekt obuhvaća izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnju i rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u gradovima Rijeci i Kastvu te općinama Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.

Na području grada Rijeke radovima je obuhvaćeno 200-tinjak ulica, oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda. Pročišćivač otpadnih voda na Delti imat će drugi stupanj pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari te će moći podnijeti opterećenje od 200.000 stanovnika. Projekt obuhvaća ukupno 120 projekata po podsustavima.

Projektom se predviđa povezivanje oko 92% stanovništva aglomeracije Rijeka na sustav javne odvodnje, a samim time i smanjenje direktnog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u more i tlo što ima direktan utjecaj na smanjenje onečišćenja okoliša.

Podsjetimo, prvi radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture u sklopu ovog EU projekta izvršeni su 2017. i 2018. na području naselja Škurinjska Draga, Martinkovac i Marinići.

Na području naselja Martinkovac izgrađen je 200 metara dugačak rasteretni kanalizacijski kolektor. Potom je u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga u 2017. realizirana i izgradnja kolektora sanitarnih otpadnih voda u dužini od 300 metara.

Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture na Marinićima također je dio dosad realiziranih aktivnosti u sklopu ovog velikog EU projekta. Radi se o 240 metara fekalne kanalizacije i 180 metara vodovoda u okviru izgradnje kružnog raskrižja Marinići.

U 2020. godini u sklopu projekta završeni su radovi u Krešimirovoj ulici i na području Općine Viškovo. Na području Viškova, odnosno na području Mladenići-Ronjgi, u sklopu investicije postavljeno je 1100 metara sanitarne kanalizacijske mreže te 1050 metara vodovodne mreže. Izgrađeno je 27 revizionih kanalizacijskih okana i 14 vodovodnih zasunskih okana. Izvedeno je 39 kućnih priključnih kanalizacijskih okana te 58 kućnih priključnih vodovodnih okana.

U Krešimirovoj ulici u Rijeci u sklopu projekta  izgrađen je  transportni kanalizacijski kolektor u dužini od 1100 metara. U istoj je dužini rekonstruiran i javni vodovod te položen optički kabel – DTK mreža. Položeno je više od 1.000 metara sanitarnog kolektora i preko 900 metara vodoopskrbnog cjevovoda.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ je vrijedan oko milijardu i 760 milijuna kuna, a za njegovu su realizaciju osigurana bespovratna EU sredstva od milijardu i 260 milijuna kuna u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

foto: Grad Rijeka

Tagovi: grad rijeka, infrastruktura, izložba, KD Vodovod i kanalizacija, Korzo, postamenti, vode,