Još malo i kružni tok Martinkovac je gotov!

Završetkom izgradnje ovog kružnog raskrižja riješit će se višegodišnji problem opasnog raskrižja koje je često bilo preopterećeno sa smjera centra Srdoči!

  • Gospodarstvo
  • Objavljeno 20.11.2018
  • Piše: Antonela Verković

 

Prema informacijama iz Hrvatskih cesta, koji su investitor gradnje rotora, trenutno se izvode preostali radovi na uređenju okoliša te prikuplja dokumentacija za interni tehnički pregled.

Slijedi još samo zasijavanje trave i izvođenja manjih preinaka – piše portal Fiuman.

Završetkom izgradnje ovog kružnog raskrižja riješit će se višegodišnji problem opasnog raskrižja koje je često bilo preopterećeno sa smjera centra Srdoči. U dijelu koji se odnosi na  dio vodoopskrbe, preloženi su dijelovi postojećeg vodovoda u dužini od 250 metara a u trupu državne ceste izgrađen je i dio budućeg transportnog vodoopskrbnog cjevovoda Streljana – Brgudi – Brestovice. Postojeći mješoviti kolektor iskorišten je za  prihvat samo sanitarne otpadne vode u granici zahvata dok je oborinska odvodnja riješena izvedbom novog kolektora sa slivnicima.

Na postojećem kolektoru „Kastav“ izvedena je rasteretna preljevna građevina za odvajanje oborinskih od sanitarnih voda koje će se dalje odvoditi upojni bunar na središnjem dijelu rotora. iz rasteretne građevine najveća količina oborinskih voda odvodi se u retencijski bunar, koji je lociran uz potporni zid na privozu Srdoči, površine 234 m2, odnosno volumena 600 m3. Takvim sustavom odvodnje riješiti će se dugogodišnji problem „iskakanja šahti“ prilikom intenzivnijih oborina što  je onemogućavalo normalno odvijanje prometa, kako državnom cestom, tako i svim ostalim prometnicama šireg područja.

FOTO: Pixabay (ilustracija)

Tagovi: kružni tok, martinkovac,