O Marišćini: Potreban je akcijski plan i sanacija!

Komandina ocijenio da nije riječ o zdravstvenoj ugrozi, nego o kvaliteti života i da "smrdi bez obzira na to što to eventualano nije i štetno".

  • Gospodarstvo
  • Objavljeno 14.01.2019
  • Piše: Antonela Verković

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović je na redovitoj konferenciji za novinare u županijskoj upravi rekao da je na mjernim postajama u naseljima Pogledu, Marčeljima, Srokima i Vrtačama, koja su na području neposrednog utjecaja Marišćine, od rujna do kraja 2018. zabilježeno 135 prekoračenja prosječnih satnih vrijednosti sumporovodika.

“Stoga nema dvojbe da će za 2018. za područje centra Marišćina biti proglašena druga kategorija zraka i da će se, sukladno zakonu, morati osmisliti mjere sanacije i akcijski plan”, rekao je Mićović i dodao da je akcijski plan za sanaciju u 2019. dužna provesti Općina Viškovo.

U listopadu je bilo 29 prekoračenja dnevne koncentracije s prosjekom od 13 mikrograma po kubičnome metru, najviše prekoračenja je bilo u prosincu, ali s nešto manjim prosjekom, a u siječnju ove godine neugodnih mirisa bilo je još manje, osam prekoračenja s prosjekom od 8,3 mikrograma po kubičnome metru, što je bliže dopušteniih sedam mikrograma po kubičnome metru.

KONCENTRACIJA ZRAKA

“Te koncentracije, sukladno smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, ne mogu imati izravne zdravstvene učinke jer se prvi štetni zdravstveni učinci u smislu iritacija ili povraćanja javljaju pri puno višim koncentracijama, oko 15.000 mikrograma po metru kubičnome”, rekao je Mićović. No, struka, dodao je, nije uzela u obzir isključivo opasnost, nego je procjenjivala i percepciju rizika smatrajući da je važna i narušena kvaliteta života. “Stoga su napravljena i olfaktometrijska mjerenja koja su u rujnu pokazala veću prisutnost smrada, tj. jedinica mirisa, na ulazu u Marišćinu, a u prosincu i siječnju te su se vrijednosti smanjile. No, to očito nije bilo dovoljno dobro jer je broj upita građana bio sve veći”, rekao je.

Mićović je ocijenio da je problem smrada na Marišćini pitanje upravljanja tehnologijom te da, ako tehnologija radi kako je propisano, neugodnih mirisa ne bi smjelo biti. Smatra je da je razlog stvaranja štetnih mirisa nedostatak odgovarajuće cirkulacijske tehnike procjednih voda za masu bioreaktora, kratkoća vremena tog protoka i stvaranje lokava unutar reaktora.

KOMANDINA O MARIŠĆINI

Župan Zlatko Komadina je rekao da je “cilj dodatnih mjerenja bio da se intervenira prema kvaliteti života građana”, da nije riječ o zdravstvenoj ugrozi, nego o kvaliteti života i da “smrdi bez obzira na to što to eventualano nije i štetno”.

Komadina je pred novinarima otvorio pismo iz Uprave Ekoplusa, iz koje su lani najavili da će, ako se neugodni mirisi na Marišćini ne riješe do kraja 2018., dati ostavku. Rekao je da su neugodni mirisi i dalje prisutni te kako očekuje ostavku i da će ju prihvatiti. U vezi s novom Upravom, od Grada Rijeke i Općine Viškova očekuje “usuglašeni prijedlog”.

Na upit je li problem i u neodvajanju otpada te u Komunalnom društvu Čistoći, Komadina je odgovorio da je županija izložena i problemima koji se tiču svih općina, gradova i njihovih komunalnih poduzeća, te da se sprječavanje dovoženja biootpada na Marišćinu mora riješiti u fazi njegova prikupljanja.

FOTO: Youtube screenshot (Kanal Ri)

Tagovi: marišćina, smrad, uprava ekoplusa, zlatko komandina,