Predstavljen Lokalni program za mlade u Opatiji

Grad Opatija dobio financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 55.000 kuna

Grad Opatija dobio je financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 55.000 kuna za projekt “Lokalni program za mlade Grada Opatije – LPZM – #lpzmGOPT” na temelju prijave projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu, prenosi Grad Opatija.

Prva od značajnijih aktivnosti namijenjena osnaživanju i informiranju mladih je dvodnevna edukacija o aktivnom sudjelovanju mladih koja će se održati 21. i 22.2.2019. u prostoru Vile Antonio kao dugogodišnjeg neformalnog centra za mlade.

U sklopu projekta koji se provodi od prosinca 2018. do prosinca 2019. godine izradit će se akcijski plan za provedbu Lokalnog programa za mlade za 2019. godinu te održati edukacija članova Savjeta mladih i vijeća učenika srednjih škola, zatim javna tribina i prezentacije u srednjim školama i na fakultetu, tiskat će se Lokalni program za mlade u formi publikacije te inicirati online mjesto za informiranje mladih.

Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom Žmergo te u suradnji sa Savjetom mladih Grada Opatije s ciljem informiranja, osnaživanja i uključivanja čim većeg broja mladih, i relevantnih dionika u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti koje se planiraju ovim projektom

Aktivnosti projekta usmjerene su na informiranje što većeg broja mladih o politikama za mlade, uključenje mladih u strukturirani dijalog, motiviranje i osiguravanje prostora i prilika mladima za izražavanje vlastitih mišljenja o potrebama, interesima mladih.

Mladima, u dobi od 15 do 30 godina, Grad dodjeljuje učeničke i studentske stipendije, sufinancira javni gradski prijevoz za učenike i studente, sufinancira nabavku udžbenika opatijskim srednjoškolcima u iznosu od 750 kuna, dodjeljuje potpore nezaposlenima za dodatna usavršavanja, potiče zapošljavanje i samozapošljavanje mladih osoba. Tu su i brojne pomoći svim opatijskim obiteljima, pa tako i mladim obiteljima za njihovu novorođenu djecu. Riječ je o financijskoj potpori u visini 100 posto iznosa troškova komunalnog doprinosa, naglasio je gradonačelnik Ivo Dujmić.

Edukacija je namijenjena članovima Savjeta mladih Grada Opatije, članovima Vijeća učenika srednjih škola u Opatiji, članovima Studentskog zbora Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, te svim drugim mladima u dobi od 15 do 30 godina zainteresiranima za područje aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici te u donošenju odluka.

Sve dodatne informacije o prijavi i udrugama mogu se vidjeti na stranici Grada Opatije.

(Grad Opatija)

foto: youtube (screenshot)

Tagovi: Ivo Dujmić, Lokalni progran, mladi, opatija, projekt,