Preventivni projekt “Zajedno više možemo” u Opatiji

Projekt koji je započeo još u listopadu 2013. godine

  • Lifestyle
  • Objavljeno 21.05.2019
  • Piše: Ivona Amidžić

Odjel prevencije Policijske uprave primorsko-goranska nastavlja i ove školske godine s provedbom preventivnog programa „Zajedno više možemo“ za učenike Osnovne škole “Rikard Katalinić Jeretov” u Opatiji.

Do sada su se, počevši od  listopada 2013. godine, na području Opatije provodile prve tri komponente programa: „Mogu ako hoću 1“ (MAH-1) i Sajam mogućnosti za učenike četvrtih razreda i „Prevencija i alternativa 1“ (PIA-1) za učenike petih razreda.

U ovoj školskoj godini započet će s provedbom i preostalih dviju komponenti: „Prevencija i alternativa 2“ (PIA-2) za učenike šestih razreda i „Mogu ako hoću 2“ (MAH-2) za roditelje učenika šestih razreda. Tako će se tijekom svibnja i lipnja za učenike opatijske osnovne škole realizirati sve komponente ovog programa primarne prevencije.

Danas, u utorak, 21. svibnja 2019. godine će se prvi puta održati četvrta komponenta, PIA-2, za učenike 6a razreda, a potom u srijedu i za ostala dva od tri odjeljenja šestih razreda.

Komponenta „Prevencija i alternativa 2“ (PIA-2) nastavlja se na prve tri komponente ponavljanjem i nadogradnjom pojedinih sadržaja programa u cilju kontinuiranog razvijanja pravilnog odnosa učenika  prema svim oblicima rizičnog ponašanja te prihvaćanja policajca kao prijatelja pomagača.

Također, do kraja školske godine planira se provesti i peta komponenta programa „Mogu ako hoću 2“ (MAH-2), kojom će prvi puta na području grada Opatije biti obuhvaćeni i roditelji učenika šestih razreda kao jedan od bitnih čimbenika preveniranja rizičnih ponašanja.

Realizacija ovih programa trebala bi doprinijeti ukupnoj primarnoj prevenciji zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja te svih oblika rizičnog ponašanja.

foto: PU primorsko-goranska

Tagovi: droga, nasilje, ovisnost, policija, preventivni program, program, PU primorsko goranska, vandalizam, zajedno više možemo,