Prvo smo komunalno društvo, a drugo u Hrvatskoj sa certifikatom SA 8000:2014 – veli riječki Vodovod

Uvođenjem sustava društvene odgovornosti želi se pokazati trajna briga Uprave ovog Društva za zaštitom i štićenjem svojih radnika ...

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. prvo je komunalno društvo, a druga tvrtka u Republici Hrvatskoj kojoj je izdan certifikat i time potvrđena sukladnost za društvenu odgovornost prema normi SA 8000:2014 (Social Accountability – društvena odgovornost), kojom se u poslovanju primjenjuju svi potrebni procesi sa ciljem osiguranja ljudskih prava svih djelatnika – javlja to poduzeće.

PRIOPĆENJE

Za uvođenje ove dobrovoljne norme KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o opredijelilo se radi održavanja odnosno, ukoliko se ukaže potreba, povećanja zadovoljstva radnika, poboljšanje radničkih prava i uvjeta radnog mjesta te učinkovitosti sustava upravljanja.
Uvođenjem sustava društvene odgovornosti želi se pokazati trajna briga Uprave ovog Društva za zaštitom i štićenjem svojih radnika te obveza poštivanja zakonskih i drugih primjenjivih zahtjeva iz područja ljudskih prava i radnog zakonodavstva, kao i međunarodne konvencije kojima se uređuje ovo područje.

Sustavom društvene odgovornosti nastoji se povećati zadovoljstvo zaposlenika jer je zadovoljan zaposlenik najsigurniji i najsnažniji u osiguranju povjerenja i zadovoljstva korisnika s pruženim im vodnim uslugama, potom u povećanju povjerenja i pouzdanosti kod poslovnih partnera te najbolji način privlačenja novih potencijalnih radnika i zadržavanje kvalitetne radne snage. Upravo je sigurno i pozitivno radno okruženje jedan od glavnih kriterija za prihvaćanjem posla kojim se vode radnici suvremenoga doba. Osim da osigura sigurnost posla i stabilnost plaće od modernog se poslodavaca očekuje i poboljšanje kvalitete života radnika, čega je ovo Društvo itekako svjesno i na čemu nastojimo kontinuirano raditi.

Certifikat prema normi SA 8000:2014 izdan je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 18. kolovoza 2018. godine. Certifikacijski postupak, kojim se procijenila razina sukladnosti sustava upravljanja u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. sa zahtjevima ove norme, provela je certifikacijska kuća Bureau Veritas.

Međunarodnu normu SA 8000 pokrenula je neprofitna nevladina organizacija SAI (Social Accountability International) s namjerom globalnog poboljšanja uvjeta rada. Norma se temelji na Deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, konvencijama Međunarodne organizacije rada i nacionalnom radnom pravu. Norma SA 8000 kompatibilna je s normama ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustava upravljanja okolišem te OHSAS 18001 sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika.

Sustavom upravljanja društvenom odgovornosti prema normi SA 8000:

  • zabranjuje se prisilni ili obavezni te dječji rad,
  • osigurava sigurno i zdravo radno okruženje te sprječavaju potencijalni zdravstveni i sigurnosni incidenti i ozljede na radu,
  • osigurava sloboda udruživanje radnika i pravo na kolektivno pregovaranje s poslodavcem,
  • sprječava diskriminacija prilikom zapošljavanja, određivanja naknade za rad, omogućavanja izobrazbe, napredovanja, prestanka radnog odnosa i umirovljenja radnika
  • osigurava odnos prema svim radnicima s dostojanstvom i poštovanjem
  • osigurava pridržavanje odredbi nacionalnog zakonodavstva i kolektivnog ugovora u pogledu trajanja radnog vremena, stanki, blagdana i neradnih dana
  • osigurava plaća radnicima, ne uključujući prekovremene sate, u najmanju ruku u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva o minimalnoj plaći ili kolektivnim ugovorom
  • osigurava odgovarajući i učinkovit sustav upravljanja s prioritetom uspostave i održavanja zajedničke suradnje radnika i Uprave.

Foto: Pixabay

Tagovi: vodovod i kanalizacija,