Rijeka plus donio mjere pomoći poduzetnicima: Umanjenje zakupnine za svibanj

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na način da se promet za svibanj 2021.g. za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s veljačom 2020.g...

Zbog trajanja pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a u svrhu pomoći poduzetnicima – zakupnicima prostora kojima upravlja Rijeka plus, a koji su zabilježili pad prometa, umanjuje se iznos zakupnine za svibanj.

Zakupnicima će se umanjiti zakupnine sukladno sljedećim kriterijima:

  • Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se za umanjenje zakupnine za 30%,
  • Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na način da se promet za svibanj 2021.g. za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s veljačom 2020.g. (mjesec koji prethodi pandemiji koronavirusa). Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020.g., dostavljaju podatak o  ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.

Podnošenje zahtjeva Rijeka plusu od 17. do 25. lipnja

Zahtjevi za umanjenje zakupnine se dostavljaju od 17. do 25. lipnja 2021.g. na propisanom obrascu putem elektroničke pošte na info@rijeka-plus.hr, ili putem pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III Rijeka. Zahtjevi i priložena dokumentacija moraju biti ovjereni potpisom i pečatom.

Zakupnici poslovnih prostora koji su započeli s obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020.godine, odnosno u siječnju, veljači, ožujku, travnju ili svibnju 2021. godine, te ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa, te posljedično priznavanje umanjenja zakupnine za svibanj, odobrava se umanjenje zakupnine za svibanj 2021. godine u 20%-tnom iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Obrasci se nalaze na mrežnim stranicama Rijeka plusa.

Od 17. lipnja podnošenje zahtjeva i za zakupnike gradskih prostora

Podsjećamo, od 17. do 25. lipnja mogu se podnijeti zahtjevi za umanjenje zakupnine za svibanj za gradske poslovne prostore. Jednako kao i kod poslovnih prostora danih na upravljanje Rijeka plusu, zahtjeve mogu podnijeti poduzetnici s padom prometa većim od 40%.

Zakupnici gradskih poslovnih prostora – članske neprofitne organizacije kojima je obustavljen rad odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite umanjuje se zakupnina za 100% bez podnošenja zahtjeva. Zakupnicima gradskih poslovnih prostora – članskima organizacijama kojima nije obustavljen rad, odobrava se umanjenje računa zakupnine za svibanj u iznosu od 30% bez podnošenja zahtjeva.

foto: unspalsh

Tagovi: iznos, pandemija, poduzetnici, Rijeka Plus, svibanj, umanjenje, zakupnina,