U sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“ donesen Plan za zdravlje Grada Rijeke

Trenutno je u tijeku sedma faza projekta koja je započela 2019., a trajat će do 2024. godine...

  • Lifestyle
  • Objavljeno 22.05.2020
  • Piše: Ivona Amidžić

Gradonačelnik je donio Plan za zdravlje Grada Rijeke za razdoblje od 2019. do 2024. godine, nastao u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“.

Grad Rijeka odavno je dio projekta zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, koji je do danas prošao kroz šest faza, a u svakoj od njih fokus rada bio je stavljen na različite ključne teme. Trenutno je u tijeku sedma faza projekta koja je započela 2019., a trajat će do 2024. godine.

Na trećoj konsenzus konferenciji projekta„Rijeka – Zdravi grad“, održanoj 2017. godine, određeni novi prioriteti rada projekta, koji se naslanjaju na dosadašnji rad, a koji su bili temelj za izradu prioriteta „Plana za zdravlje“. Tako će u narednih pet godina s ciljem poboljšanja kvalitete života Riječana kroz „Plan za zdravlje“ staviti veći fokus na potporu obitelji i mladima, zdravo starenje, cjelovitu skrb o mentalnom zdravlju, otvorenost prema potrebama osoba s invaliditetom te unapređenje kulture življenja, čuvanje javnog prostora te zaštita okoliša.

Gradonačelnik je imenovao i članove Upravljačkog odbora projekta „Rijeka – Zdravi grad“. Oni su ujedno imenovani i kao voditelji tematskih grupa projekata, koje se naslanjaju na prioritete projekta i „Plana za zdravlje“.

foto: Grad Rijeka

Tagovi: Obersnel, projekt, rijeka - zdravi grad, zdrava rijeka,