Utvrđeni iznosi potpora za podstanare, učenike i studente, umirovljenike…

Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći

  • Gospodarstvo
  • Objavljeno 08.01.2019
  • Piše: Antonela Verković

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je donošenje ovih odluka nastavak gradske socijalne politike namijenjene svim generacijama građana, od najmlađih do najstarijih. Neka od prava, kao što je primjerice poklon-bon u iznosu od 1000 kuna za nabavu kućanskog uređaja namijenjen samcima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, jedinstvena su na razini Hrvatske. Godišnje ovo pravo iskoristi oko 300 građana.

Kao i protekle godine, svakom roditelju kojima ima prebivalište na području Rijeke dodijelit će se jednokratna novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete u visini od 1.500 kuna, za drugo dijete u visini od 2.000 kuna te za treće i svako slijedeće dijete u visini od 3.000 kuna. Navedeno pravo ostvaruju i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke, kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke.

UČENICI I STUDENTI

Redoviti učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni (primaju zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć ili njegu ili osobnu invalidninu) ili posebni uvjet (dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna. Za isplatu novčane pomoći, koju je u 2018. godini koristilo 88 učenika i studenata, u proračunu je osigurano 100 tisuća kuna.

PODSTANARI

Određeni su i iznosi pomoći za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine, kojima se pruža podrška podstanarima kao jednoj od socijalno najugroženijih kategorija građana. Tako zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000 kuna mjesečno ako ispunjavaju socijalni uvjet, zadovoljavaju gradski cenzus ili uvjet jednoroditeljstva. U 2018. godini ovu je pomoć koristilo 390 korisnika.

PRIJEVOZ

Starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ako prihod njegova kućanstva ne prelazi gradski cenzus.

Grad Rijeka već niz godina, za građane starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke. Besplatan prijevoz omogućen je osobama starijim od 65 godina koji su darivatelji krvi, ratni ili civilni invalidi rata, udovice ili roditelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili ispunjavaju uvjet oštećenja organizma.

FOTO: Pixabay (ilustracija)

Tagovi: podstanari, potpora, prijevoz, studenti, umirovljenici, vojko obersnel,