Veliki planovi KBC Rijeke

Rijeka se za svoje bolesnike izborila nabavivši najmoderniju medicinsku opremu i provodi kontinuiranu edukaciju medicinskog i pomoćnog osoblja.

  • Gospodarstvo
  • Objavljeno 19.11.2018
  • Piše: Antonela Verković

Prema kontroli koju u 26 hrvatskih akutnih bolnica nedavno provela Agencija za kvalitetu i akreditacije u zdravstvu, Klinički bolnički centar Rijeka nalazi se u prvoj skupini akutnih bolnica kad je u pitanju liječenje akutnog infarkta miokarda, moždanog udara i antimikrobne profilakse kod kolorektalnog zahvata.

Voditelj Odjela za ishemijsku bolest srca i pomoćnik ravnatelja za kvalitetu u riječkoj bolnici doc. dr. Tomislav Jakljević ističe za Novi List kako je u posljednjih tridesetak godina Zavod za kardiovaskularne bolesti KBC Rijeka učinio je značajan napredak u suvremenom načinu liječenja akutnog infarkta miokarda.

EDUKACIJA

Riječki neurolozi i neuroradiolozi u posljednje se vrijeme educiraju u zagrebačkim i inozemnim bolnicama kako bi počeli što prije provoditi endovaskularno liječenje moždanih udara prvenstveno mehaničkom trombektomijom odnosno mehaničkim uklanjanjem tromba u dostupnim dijelovima moždanih krvnih žila koja omogućuje liječenje akutnog moždanog udara u duljem vremenskom prozoru od nastanka prvih simptoma kao i kod okluzija većih moždanih krvnih žila.

MODERNA OPREMA

Kako ističe Jakljević, Rijeka se za svoje bolesnike izborila nabavivši najmoderniju medicinsku opremu, koristi se najkvalitetniji potrošni medicinski materijal i provodi kontinuirana edukacija medicinskog i pomoćnog osoblja. Zahvaljujući Ministarstvu zdravstva od sljedeće godine u riječkoj će bolnici raditi tri najmodernije angiosale.

– Moram napomenuti izrazito kvalitetnu i plodonosnu suradnju s ustanovama za hitnu medicinsku pomoć, odjelom za kardiokirušku anesteziju i Zavodom za kardiokirurgiju KBC Rijeka. U zadnje vrijeme uveli smo najmoderniju metodu liječenja najtežih oblika akutnog infarkta uz potporu izvantjelesne cirkulacije tzv. ECMO.

– U zadnjih 30 godina Zavod za kardiovaskularne bolesti KBC Rijeka učinio je ogroman napredak u sustavnom, naprednom i suvremenom načinu liječenja skladu sa svjetskim trendovima. To je bio dug i složen put, budući da moderno liječenje infarkta miokarda podrazumijeva multidisciplinarni pristup i suradnju liječnika obiteljske medicine, ustanova za hitnu medicinsku pomoć, bolničkih centara te rehabilitacijskih ustanova. Temelj cijelog pristupa je rano i što brže prepoznavanje simptoma.

FOTO: Pixabay

Tagovi: edukacija, KBC Rijeka, medicinsko osoblje, moderna oprema,