“Zadnji vlak” za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Rok za prijavu je 30. ovoga mjeseca

Mogućnost za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada ima još vrlo kratak rok. Naime obavještavaju se građani da 30. lipnja 2018. godine istječe rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te nakon isteka roka više neće biti moguće podnijeti zahtjev.

Zahtjevi za područje Osječko-baranjske županije, osim područja Grada Osijeka, predaju se u sjedištu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije u Osijeku te u izdvojenim mjestima rada u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i Valpovu.

Kako je 30. lipnja neradni dan (subota), Upravni odjel će organiziratidežurstvo od 8:00 do 13:00 sati i zaprimati zahtjeve u svim mjestima rada. Sukladno stajalištu Ustavnog suda odluka br. U-III-5694/2013 od 01. 03. 2016. godine, zadnji dan za predaju zahtjeva je ponedjeljak, 02. srpnja 2018.

Građani koji nisu u mogućnosti predati zahtjev u prostorijama Upravnog odjela, mogu ga poslati preporučeno poštom na adrese navedene na mrežnoj stranici http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=582 .

S obzirom da se ozakonjenjem nezakonito izgrađena zgrada uključuje u pravni sustav i pridonosi pravnoj sigurnosti njezinog vlasnika, pozivaju se građani da u novom roku podnesu zahtjeve za ozakonjenje nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada, ukoliko to do sada nisu učinili. Obrazac zahtjeva je dostupan na mrežnoj stranici http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=608. Uvjeti ozakonjenja ostali su isti, odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade koje nisu vidljive na navedenim podlogama ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.