Zajedničkom suradnjom na Mediteranu razvija se novi poslovni model SMART turizma

Kako bi zemlje Mediterana nastavile privlačiti mnogobrojne turiste, uz poštovanje načela održivog razvoja, kroz program teritorijalne suradnje Europske unije - Interreg Mediteran u projektu SMARTMED udružilo se 13 partnera iz 9 zemalja Mediterana

  • Lifestyle
  • Objavljeno 01.07.2022
  • Piše: Duje Krstulović

Hrvatska, kao i ostale zemlje Mediterana suočavaju se s mnogim izazovima na razini turističkih destinacija. Aktivnosti koje se provode posljednje dvije godine u sklopu ovog projekta imaju za cilj ponuditi rješenja za izazove poput visoke sezonalnosti, sve većeg pritiska na prirodne resurse i ugrožavanje njihove održivosti, manjak kvalitetnih ljudskih potencijala i  i nedostatak inovacija u turizmu.

Kako bi zemlje Mediterana nastavile privlačiti mnogobrojne turiste, uz poštovanje načela održivog razvoja, kroz program teritorijalne suradnje Europske unije – Interreg Mediteran u projektu SMARTMED udružilo se 13 partnera iz 9 zemalja Mediterana. Hrvatsku predstavlja Ministarstvo turizma i sporta kao vodeći partner u projektu te Hrvatska gospodarska komora Rijeka, uz partnere iz Slovenije, Italije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Francuske, Španjolske i Portugala. Kroz suradnju sa dionicima iz sektora turizma u ovim zemljama te međusobnom razmjenom podataka i analiza, razvijen je novi poslovni model upravljanja razvojem turizma čiji je cilj pozicionirati Mediteran kao održivu, atraktivnu,  pametnu i uključivu destinaciju.

Tijekom protekle dvije godine Ministarstvo turizma i sporta je unatoč pandemiji COVID-19 okupilo dionike hrvatskog turizma koji su doprinijeli razvoju modela, ali i jačanju kapaciteta za upravljanje turističkim politikama koje doprinose otpornosti turizma te je proveden je niz susreta sa stručnjacima iz sektora turizma, radionica i treninga. Pandemija COVID-19 nametnula se kao važna tema koja je utjecala na promišljanja o izazovima i prilikama za budući smjer održivog razvoja turizma tijekom i nakon pandemije, ali i na samu provedbu projekta.

Četiri su glavna područja suradnje u sklopu poslovnog modela pametnog turizma – održivost, suradnja i uključivost, ljudski kapital te inovacije i digitalne tehnologije o kojima su predstavnici vodećih turističkih kompanija, institucija i destinacija na Mediteranu kroz projekt SMARTMED međusobno razmjenjivali iskustva i ideje. Zahvaljujući tome partneri su proveli brojne pilot projekte kako bi testirali i potvrdili primjenjivost razvijenog poslovnog modela SMART turizma.

Kako bi se osigurala održivost rezultata projekta svo stečeno znanje kroz provedene projektne aktivnosti kao i razvijene edukativne materijale bit će dostupni na e-learning platformi, koja će do rujna 2022. biti predstavljena javnosti.

Tagovi: mediteran, smartmed, turizam,