Dekani medicinskih fakulteta zabrinuti najavama osnivanja novih studija medicine u Hrvatskoj

Po podatcima iz demografskog atlasa liječnika Hrvatske liječničke komore (HLK), u sljedećih deset godina će u mirovinu otići 4000 liječnika, a godišnje se na postojećim fakultetima školuje oko 550 liječnika

  • Lifestyle
  • Objavljeno 12.09.2018
  • Piše: Duje Krstulović

Dekani medicinskih fakulteta u Hrvatskoj nakon sastanka u utorak u Rijeci su izrazili zabrinutost zbog  neformalnih najava utemeljenja triju novih studija medicine u Hrvatskoj, ocjenjujući da je prije toga nužno izraditi strategiju koja bi pokazala opravdanost njihova osnivanja prenosi NacionalniPortal.hr

Dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Tomislav Rukavina kazao je na konferenciji za novinare da je najavljeno osnivanje studija medicine na Sveučilištu u Puli te kako postoje vrlo štrure informacije o namjeri utemeljena studija medicine na katoličkom sveučilištu u Zagrebu te Sveučilištu Sjever u Varaždinu.

Naveo je da je dosadašnja uobičajena procedura pri osnivanju studija ili fakulteta medicine bila da postojeći fakulteti kapacitetom i znanjem pomažu pri osnivanju i u procesu sazrijevanja novih studija a da u ovim slučajevima nitko nije službeno kontaktirao četiri hrvatska medicinska fakulteta.

Nije lako pronaći kvalitetnog nastavnika, posebno na području biomedicine, a s druge strane za cjelovitu nastavu medicine potrebno je imati i odgovarajuću bolnicu s mogućnošću kliničke nastave, istaknuo je Rukavina.

Dekan Medicinskog fakulteta zagrebačkog sveučilišta Marijan Klarica naglasio je kako je važno izraditi strategiju studija medicine u kojoj bi se utvrdile potrebe za školovanjem kadrova.

Po podatcima iz demografskog atlasa liječnika Hrvatske liječničke komore (HLK), u sljedećih deset godina će u mirovinu otići 4000 liječnika, a godišnje se na postojećim fakultetima školuje oko 550 liječnika, što je 5500 u tih deset godina, pa se time zadovoljavaju potrebe, kazao je Klarica.
Proteklih godina su i povećane upisbne kvote na studijima medicine kako bi se prevenirao mogući nedostatak liječničkog kadra zbog odlazaka u inozemstvo, dodao je.

Ustvrdio je da je za pokretanje studija medicine nužno na postojećim fakultetima zadovoljiti kadrovske i materijalne uvjete, a sad su sva četiri fakulteta potkapacitirana kadrovski a na snazi je zabrana novog zapošljavanja. Bitno je utvrditi ekonomsku isplativost novih studija, s obzirom na to da su studiji medicine najskuplji te pribaviti skupu opremu i laboratorije, istaknuo Klarica.

Dekan splitskog medicinskog fakulteta Zoran Đogaš pozvao je ministra zdravstva i ministricu znanosti i obrazovanja da izrade i predstave strategiju u kojoj bi bilo vidljivo što se namjerava učiniti na polju otvaranja novih medicinskih studija. Ta strategija bi trebala pokazati i koliko je točno potrebno novih liječničkih kadrova, s obzirom na odlaske liječnika u inozemstvo, rekao je.

„Ako se argumentima i činjenicama pokaže da je nužno otvoriti još jedan studij medicine, neka se to učini na kvalitetan način“ kazao je Marijan Klarica.

U ime osječkoga medicinskog fakulteta na sastanku je bio savjetnik dekana Ivan Miškulin.

FOTO: Facebook stranica Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Tagovi: Medicinski fakultet, Tomislav Rukavina,