Grad Rijeka traži članove Savjeta mladih

Saznajte kako se kandidirati...

  • Politika
  • Objavljeno 15.01.2019
  • Piše: Lucija Tokić

Grad Rijeka je raspisao poziv za kandidaturu članova za svoj Savjet mladih.

Što je Savjet mladih?

Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Tko se može birati u Savjet mladih?

U Savjet mladih Grada Rijeke mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Tko se predlagati kandidate za Savjet mladih?

Pravo isticanja kandidata imaju udruge, koje su ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih.

Način predlaganja i potrebna dokumentacija

Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke podnose se u pisanom obliku uz potrebnu dokumentaciju navedenu u Pozivu.

Tko potvrđuje odabrane kandidate za članove Savjeta mladih?

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke.

Gdje se objavljuju rezultati izbora?

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke objavljuju se na web stranicama Grada Rijeke.

Više informacija kako možete kandidirati članove potražite ovdje.

foto: Pixabay (ilustracija)

Tagovi: grad rijeka, natječaj, savjet mladih,