Jasnije određeni poslovi i ovlasti komunalnih redara

 Novim zakonskim odredbama omogućeno je da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, što dosad nije bilo moguće.

  • Gospodarstvo
  • Objavljeno 30.01.2019
  • Piše: Antonela Verković

Javno savjetovanje o Prijedlogu nove odluke o komunalnom redu, koji jasnije određuje poslove i ovlasti komunalnih redara u Rijeci, otvoreno je i trajat će do 14. veljače, a nacrt nove odluke poslan je Gradskom vijeću na raspravu i prihvaćanje, rečeno je u utorak na kolegiju riječkoga gradonačelnika Vojka Obersnela.

Prijedlog nove odluke o komunalnom redu usklađen je s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Najvažnije izmjene odnose se na jasnije određene poslove i ovlasti komunalnih redara.

Novim zakonskim odredbama omogućeno je da komunalni redar utvrdi identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, što dosad nije bilo moguće.

Važna je promjena i u tome što je ovlast komunalnog redara proširena s općenite formulacije “javne površine”, na sva zemljišta koja su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Komunalni redar mogao bi postupati na svim zemljištima u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, javnim parkiralištima, nerazvrstanim cestama i drugim površinama namijenjenima parkiranju vozila.

Prijedlog nove Odluke o komunalnom doprinosu temelji se na izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa više neće ovisiti o volumenu građevine, a svota jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u pojedinoj zoni – za građevine trgovačke, ugostiteljske, uredske, uslužne, proizvodne i industrijske namjene – svedena na prosjek.

Preciznije su određeni instrumenti osiguranja naplate u odnosu prema visini tražbina u slučajevima obročnog plaćanja komunalnog doprinosa – do duga od 50.000 kuna potrebna je bjanko-zadužnica, a za veću svotu hipoteka ili bezuvjetno bankarsko jamstvo.

Na kolegiju gradonačelnika prihvaćeno je i izvješće o provedenom Javnom pozivu za realizaciju mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Rijeke, kojim se riječkim poduzetnicima dodjeljuju potpore malih vrijednosti. Lani je dodijeljeno 185 subvencija za koje je iz proračuna izdvojeno gotovo 2,7 milijuna kuna.

FOTO: Youtube screenshot

Tagovi: komunalni redar, komunalno gospodarstvo, redar, vojko obersnel,