Osnovano Građansko muzejsko vijeće pri Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci

Prvi muzej u Hrvatskoj koji je pokrenuo proces izravnog uključivanja javnosti putem ovog vijeća

  • Kultura
  • Objavljeno 15.01.2019
  • Piše: Lucija Tokić

Građansko muzejsko vijeće, kao način izravnog uključivanja zajednice u rad Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (PPMHP), osnovano je danas u ovome muzeju, piše Nacionalni Portal prenoseći Hina-u.

PPMHP je prvi muzej u Hrvatskoj koji je pokrenuo proces izravnog uključivanja javnosti putem ovog vijeća. Muzej je nositelj projekta, a partneri su ekološka Udruga Žmergo, Kreativni kolektiv Kombinat, Centar za poticanje darovitosti, Udruga slijepih Primorsko-goranske županije i Matica umirovljenika grada Rijeke.

Uključivanje građana u procese upravljanja kulturnim programima

Ravnateljica PPHMP Nikolina Radić Štivić kazala je nakon osnivačke skupštine vijeća da je ono osnovano u sklopu projekta “Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja” koji je prihvaćen na natječaju Ministarstva kulture te financiran iz Europskog socijalnog fonda. Na ovaj način se građane uključuje u procese upravljanja kulturnim programima, kazala je ravnateljica.

Viša kustosica PPMHP Vana Gović rekla je da su u muzeju uočili potrebu jačanja suradnje s organizacijama civilnog društva, ali i trenda u samim muzejima, pomicanja fokusa djelovanja od fundusa i čuvanja zbirki prema ljudima i interakciji. “Time se kreće od pasivnog korisnika prema aktivnom, a time se razvija i odnos građanstva prema baštini i kulturi”, istaknula je.

Građansko muzejsko vijeće će omogućiti kvalitetniju suradnju s javnošću i kreiranje programa koji će biti više u skladu s njenim očekivanjima, umjesto da muzej sam pokušava utvrditi što bi to bilo, rečeno je.

“Muzej budućnosti”

Projekt “Muzej budućnosti” pokrenut je u listopadu 2018. godine i odvijat će se do lipnja 2020. Ukupan proračun mu je 743.000 eura, a fondovi EU podmiruju taj iznos u cijelosti. Voditeljica projekta Tamara Crnko kazala je da će se u sklopu projekta 15-člano Građansko muzejsko vijeće sudjelovati u kreiranju najmanje jednog muzejskog programa godišnje, brinuti o prvoj Civilnoj zbirci muzejskih predmeta, za koju će građani predlagati i odabirati predmete iz njihove svakodnevice, a za koje procijene da imaju vrijednost i identitetski potencijal postati baštinom u budućnosti.

Za olakšanje komunikacije između vijeća i šire zajednice pokrenut će se digitalna platforma. Važan dio aktivnosti je i edukacija, tako da će se djelovati na senzibilizaciji građanstva o potrebi i načinima njihova uključenja u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici. Građansko muzejsko vijeće nastavit će djelovati i nakon završetka projekta, svake godine u drugom sastavu, članova udruga ali i zaintresiranih građana prijavljenih na javni poziv muzeja.

foto: Hina

Tagovi: PPMHP, vijeće,