PGŽ: Nepovratnih sedam milijuna eura za 10 projekata

Riječ je o više od sedam milijuna eura nepovratnog novca za deset novih projekata odobrenih tijekom protekla dva mjeseca, rekao je Mamula

  • Gospodarstvo
  • Objavljeno 10.09.2018
  • Piše: Duje Krstulović

Primorsko-goranskoj županiji tijekom kolovoza i rujna nepovratno je odobreno više od sedam milijuna europskog novca za deset novih projekata, izvijestili su u ponedjeljak predstavnici županije na redovitoj tjednoj konferenciji za novinare a prenosi NacionalniPortal.hr

Zamjenik župana Petar Mamula istaknuo je da je tijekom srpnja i kolovoza Primorsko-goranskoj županiji odobreno pet europskih projekata u sklopu programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska te da će za njih nepovratno dobiti više od milijun eura.

Odobrena su i dva projekta u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za prirodnu baštinu, za koja će se nepovratno dodijeliti 7,5 milijuna kuna za županiju i Javnu ustanovu “Priroda”.

Prihvaćena su još dva projekta manje vrijednosti te projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cresa.

Riječ je o više od sedam milijuna eura nepovratnog novca za deset novih projekata odobrenih tijekom protekla dva mjeseca, rekao je Mamula.

Istaknuo je važnost prihvaćenih projekata kao što su Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije, Centar za posjetitelje o velikim zvijerima te projekti uređenja poučnih staza i vidikovaca na području značajnog krajobraza Kamačnika.

Mamula je u nastavku izvijestio da je dana suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Bakar-Kraljevica-Kostrena za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi i radova na izgradnji luke Kraljevica – lučki bazen Carovo. Vrijednost radova je 7,2 milijuna kuna, a rok njihova završetka 240 dana. Novac je osigurala Županijska lučka uprava, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture projekt sufinancira s tri milijuna kuna, a Primorsko-goranska županija sudjeluje s 500 tisuća kuna.
Pročelnik za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Ljudevit Krpan izvijestio je da će strateška studija utjecaja na okoliš za glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran biti na javnoj raspravi od 13. rujna do 12. listopada.

FOTO: Facebook profil Petar Mamula

Tagovi: Petar Mamula, PGŽ, Sedam milijuna eura,