SMJENA DEKANA POLITEHNIKE PULA

Vijećnici Mosta NL i nezavisni vijećnici Istarske županije u nastavku izražavaju žaljenje na donešenu Odluku o smjeni sada već bivšeg dekana Politehnike

  • Politika
  • Objavljeno 06.11.2018
  • Piše: Alan Srčnik

Vijećnici Mosta NL i nezavisni vijećnici Istarske županije u nastavku izražavaju žaljenje na donešenu Odluku o smjeni sada već bivšeg dekana Politehnike Pula, mr. sc. Davora Miškovića:

„Prvenstveno želimo naglasiti kako se zalažemo za promociju visokog integriteta i transparentnosti na svim razinama sustava, a posebno u obrazovanju. Podržavamo osiguravanje kvalitete i
učinkovitosti sustava visokog obrazovanja, kao i optimalno i odgovorno korištenje dostupnih resursa, posebice financijskih, ali i ljudskih. No, je li slučaj dekana mr.sc. Davora Miškovića pokušaj
nezakonitog miješanja u odgojno-obrazovni sustav, ponižavanja, uznemiravanja i narušavanja morala i ugleda akademskog osoblja, građanske kulture, ali jednako tako i studenata?

Izjava sadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Politehnike Pula, dr. sc. Daglasa Koraca kojom proziva nastavnike koji žele osigurati potporu donedavnom dekanu mr.sc. Davoru Miškoviću primjer je upravo zastrašivanja zaposlenika.

Nastavno na slučaj smjenjenog dekana, smatramo kako je Istarska županija bila dužna obavijestiti vijećnike o svim rezultatima utvrđenim u postupku revizije od strane tvrtke Consultum Komparić d.o.o., a posebno ako su uočene velike nepravilnosti u poslovanju koje se mogu smatrati alarmantnima u smislu hitnih i nužnih promjena koje će spriječiti narušavanje interesa Istarske županije i osigurati nastavak rada Politehnike Pula. Smatramo da dokument „Analiza poslovanja Politehnike“ izrađen od strane gdina. Daglasa Koraca uz pomoć „stručnih službi“ nikako ne možemo izjednačiti s dokumentom ovlaštene revizorske tvrtke niti zaključke tako provedene analize smatrati „neovisnima“, “nepristranima“ i adekvatnim pokazateljem stanja na pulskoj Politehnici.

Naime, iznenađuje činjenica da je župan već u rujnu 2018. primio očitovanje od strane donedavnog dekana Politehnike Pula temeljem zaprimljenog Revizijskog izvješća te popisa mjera i zadataka koje je bilo potrebno provesti (8 mjera prema područjima), a koje su dobivene od župana, ne od Upravnog vijeća koje upravlja ovom visokom školom. Isto je očitovanje primio i zamjenik župana, gdin. Fabrizio Radin. Na očitovanje se ni župan ni njegov zamjenik nikada nisu osvrnuli, već naprotiv, konstantno naglašavaju da se na korektivnim mjerama nije angažiralo, te da je komunikacija izostala, a nije!

Također, dodatno zbunjuje odgovor župana dekanu poslan 11. listopada 2018. u kojemu navodi da on ne upravlja Politehnikom Pula te da sve možebitne nejasnoće vezane za poslovanje ove visoke škole rješava s Upravnim vijećem dok je to isto Upravno vijeće cijelo vrijeme bilo informirano o svemu što se poduzima po pitanju revizorskih nalaza i uputa župana. Župan daje naloge o mjerama koje je potrebno provesti, a onda u svojem naknadnom dopisu navodi da on ne upravlja ovom visokom školom, te da se sve nejasnoće vezane uz poslovanje rješavaju na Sjednicama Upravnog vijeća! Jednom župan nalaže mjere za unapređenje poslovanja, a onda navodi da se poslovni model razvija isključivo u suradnji s Upravnim vijećem. To isto Upravno vijeće ne ukazuje na nepravilnosti poslovanja i ne bilježi nikakvu povredu interesa Istarske županije niti studenata.

Zapošljavanje supruge predsjednika Skupštine Istarske županije bez provođenja javnog natječaja u trenutcima već narušene financijske sigurnosti Politehnike Pula

Donedavni dekan Mišković u medijima je izjavio kako je u rujnu 2017. obavješten od strane župana da s 1. listopada dobiva novog zaposlenika na Politehnici Pula – gđu. Dijanu Drandić, suprugu predsjednika Skupštine Istarske županije. Zbilja, gđa. Dijana Drandić u radnom je odnosu na Politehnici Pula od 1. listopada 2017. s punim radnim vremenom. Gđa. Dijana Drandić zaposlena je bez provedenog javnog natječaja, što još više čudi. Ako se radi o ustanovi kojoj je osnivač Istarska županija, kojom predsjeda predsjednik Skupštine, suprug gđe. Dijane Drandić, koji bi, uz župana, trebao biti moralna vertikala našeg društva, kako je moguće da se njegova supruga zaposli u ustanovi osnivača Istarske županije bez provođenja javnog natječaja? Želimo da se ispita je li zaista gđe. Dijana Drandić zaposlena bez javnog natječaja, je li zaista gđa. Dijana Drandić čak promovirana s mjesta pomoćnice na projektima u v.d. prodekanicu za znanost i nove projekte iako temeljem Statuta ove ustanove to nije mogla biti zbog neodgovarajućeg izbora u zvanje i jesu li sve to potvrđivali članovi Upravnog vijeća na svojim sjednicama? Posjeduje li gđa. Dijana Drandić odgovarajuće kompetencije za rad u punom radnom vremenu s obzirom na njezino obrazovanje i s obzirom na obrazovne programe koje provodi Politehnika Pula i izvedbene planove nastave studijskih programa iz kojih je razvidna potrebna specijalizacija nastavnika u određenim područjima znanosti i struke? Smatramo da vijećnici Istarske županije i šira javnost moraju dobiti ove informacije.“

Tagovi: most nl,